Framtidshus AB

Morgan Andrén och hans företag Framtidshus AB bygger lågenergihus. Väggarna byggs med EKOLIT.
EKOLIT* är en kvarsittande gjutform som isolerar huset mycket effektivt. Det behövs inga specialbalkar över fönster, dörrar eller garageportar. Blocket högst upp är ett U-block och blir en bärande balk tillsammans med armeringsjärn och betong. När du har monterat alla blocken i ett våningsplan, fyller du på med betong.

Genebygg AB

Genebygg AB består av ett engagerat gäng med bred erfarenhet inom byggbranschen. Vår högsta ambition är att våra kunder ska bli nöjda med det arbete som vi utför. Genom att erbjuda kostnadsfria offerter och konsultation så säkerställer vi att kommunikationen mellan oss och er som potentiell kund blir så bra som möjligt. Inga jobb är för små eller för stora.

Med omfattande ackreditering säkerställer vi att vi innehar alla relevanta intyg. Det innebär att vi inte bara har kompetensen att utföra alla jobb som vi åtar oss, utan även förmår att utföra dem på ett lämpligt, säkert och ansvarsfullt sätt.


TräGuiden är ett kunskapsmaterial om trä och träbyggande. I TräGuiden beskriver man varför och när man ska välja trä, och hur man ska göra när man gjort det valet. Det gäller för byggnader som i allt väsentligt byggs med trä, men även där trä kombineras med andra material. TräGuiden handlar inte bara om hus utan även andra typer av byggnadsverk ingår – som bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner. Projekteringsförutsättningar och produktionsmetoder för olika byggnadstyper redovisas. Men här finns också annan viktig kunskap om trä, till exempel miljödata och aktuella standarder. TräGuiden uppdateras efter hand med nyheter, nya forskningsrön med mera.


Mittbygge.se ger dig lättfattlig information om att planera, bygga och bo. Bland annat bidrar statliga Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden.

Från denna portalen kan du till exempel med hjälp av en e-tjänst, söka bygglov, i ett antal kommuner. Du kan sedan följa ditt ärende fram till beslut, från "Mina ärenden".


Byggipedia förmedlar i första hand information om och för byggbranschen samt för yrkes-, ingenjörs- och högskoleutbildning inom bygg- och anläggning.

Publicerad information på Byggipedia är fritt att använda inom ramen för upphovsrättsliga regler och särskilda överenskommelser med Byggipedia eller andra som publicerat material på webbplatsen.


Gamla servitut kommer att tas bort. Gå in på Lantmäteriets hemsida för att läsa mer - eller klicka på länken till höger!