Framtidshus AB

Morgan Andrén och hans företag Framtidshus AB bygger lågenergihus. Väggarna byggs med EKOLIT.
EKOLIT* är en kvarsittande gjutform som isolerar huset mycket effektivt. Det behövs inga specialbalkar över fönster, dörrar eller garageportar. Blocket högst upp är ett U-block och blir en bärande balk tillsammans med armeringsjärn och betong. När du har monterat alla blocken i ett våningsplan, fyller du på med betong.


GeneBygg

Genebygg AB är ett engagerat gäng med bred erfarenhet inom byggbranschen. Vår högsta ambition är att våra kunder ska bli nöjda med det arbete som vi utför. Genom att erbjuda kostnadsfria offerter och konsultation så säkerställer vi att kommunikationen mellan oss och er som potentiell kund blir så bra som möjligt.


Träguiden

TräGuiden är ett kunskapsmaterial om trä och träbyggande. I TräGuiden beskriver man varför och när man ska välja trä, och hur man ska göra när man gjort det valet. Det gäller för byggnader som i allt väsentligt byggs med trä, men även där trä kombineras med andra material. TräGuiden handlar inte bara om hus utan även andra typer av byggnadsverk ingår – som bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner. Projekteringsförutsättningar och produktionsmetoder för olika byggnadstyper redovisas. Men här finns också annan viktig kunskap om trä, till exempel miljödata och aktuella standarder. TräGuiden uppdateras efter hand med nyheter, nya forskningsrön med mera.