GDPR - General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 ersattes PUL av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) vilken nu gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen ställer högre krav på personuppgiftshanteringen än PUL (Personuppgiftslagen).

Varje behandling av personuppgifter måste ha ett berättigat syfte, som går att koppla till verksamheten, samt en laglig grund. De vanligaste lagliga grunderna är: Samtycke, Avtal, Lag, Intresseavvägning. Om inget syfte finns ska heller inte informationen samlas in.

Personuppgifter som lagras av AiS-Konsult är namn, adress, telefon och mailadress, fastighetsbeteckning samt personnummer. Det senare behövs i bygglovsansökningar. 

Dessa uppgifter använder vi för att kunna bereda bygglovsärenden, hålla kontakt med kunderna samt för att kunna fakturera.

Registerhanteringen sköts i ett system som är byggt av oss i MS Access.